Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Technologijų skyrius

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 46 26 35
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas technologiju.sk@sprc.ltUgdymas karjerai

Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme" pristatymas

2013 01 16


Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriaus karjeros koordinatorės Adelė Adomaitienė ir Asta Abukaitienė skyriaus administracijai ir mokytojams pristatė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomą ir Centre įgyvendinamą projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme".

Pristatyta mokinių ugdymo karjerai paslaugų poreikių tyrimo analizė, kuri būtina Ugdymo karjerai veiklos plano tobulinimui.

Technologijų skyriaus mokiniai baigę mokymo įstaigas įsidarbina arba tęsia studijas kolegijose ar universitetuose, siekia savo tikslų. Jų sėkmę lemia ne tik laiku gauta informacija, bet ir gebėjimas planuoti savo karjerą. Skyriuje suburta ir patvirtinta Ugdymo karjerai koordinacinė grupė, kuri padės inicijuoti ugdymo karjerai veiklas. Ugdymo karjerai paslaugos pasieks mokinius per integruotas dalykų, ikiprofesinio ugdymo pamokas. Dalykų ir profesijos mokytojai, grupių auklėtojai įvairių renginių metu ne tik motyvuos mokinius gerai mokytis, bet ir padės jiems formuoti įvairius įgūdžius, būtinus karjeros kelyje.

issirink_profesija.jpg
reklama.jpg
erasmus_wbl.jpg
planuoju_ateiti.jpg
bibliotekos_katalogas.jpg