Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Technologijų skyrius

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 46 26 35
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas technologiju.sk@sprc.ltTikslai, uždaviniai

Veiklos tikslas:

Rengti kvalifikuotus aprangos, tekstilės, odos, dizaino, elektronikos ir automatikos sričių specialistus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus.

Uždaviniai:

  1. Planuoti ir atnaujinti mokymo turinį, organizuoti ugdymo procesą;
  2. Teikti ugdymo ir pagalbos mokiniams paslaugas;
  3. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, organizuoti metodinę veiklą;
  4. Aprūpinti ugdymo procesą;
  5. Užtikrinti saugias darbo ir mokymosi sąlygas;
  6. Įgyvendinti skyriaus vidines kokybės užtikrinimo priemones;
  7. Formuoti teigiamą skyriaus įvaizdį;
  8. Tobulinti išorinį ir vidinį komunikavimą;
  9. Įgyvendinti veiklų priežiūros, stebėsenos ir vidaus audito priemones;
  10. Efektyviai valdyti ir naudoti išteklius;
  11. Remontuoti skyriaus patalpas.
issirink_profesija.jpg
reklama.jpg
bibliotekos_katalogas.jpg