Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Technologijų skyrius

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 46 26 35
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas technologiju.sk@sprc.ltReikalingi dokumentai

Stojantieji, gavę kvietimą pasirašyti profesinio mokymo sutartį iš https://profesinis.lamabpo.lt/, privalo atvykti į Šiaulių profesinio rengimo centrą (Gardino g. 4, Šiauliai) ir pateikti nurodytus dokumentus.

Stojantieji, profesinio mokymo sutartį pasirašę elektroniniu būdu, dokumentus pateikia pirmąją mokslo metų dieną skyriaus, kuriame mokoma specialybės, sekretoriate.

Stojantieji, profesinio mokymo sutartį pasirašę elektroniniu būdu papildomo priėmimo metu, dokumentus pateikia sekančią dieną po profesinio mokymo sutarties pasirašymo skyriaus, kuriame mokoma specialybės, sekretoriate.

Priėmimas į I-ąją ir II-ąją gimnazijos klases

  • Mokytis I gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
  • Mokytis II gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
  • Prašymą ir dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. 
  • Mokinių priėmimo komisijos posėdžiuose turi dalyvauti stojantieji ir jų tėvai ar globėjai.
  • Asmenys, pageidaujantys mokytis I-oje ar II-oje gimnazijos klasėse Šiaulių profesinio rengimo centre prašymus gali teikti atvykus į Šiaulių profesinio rengimo centro Ugdymo karjerai centrą (Gardino g. 4, Šiauliai) ar atsiųsti skenuotą prašymo versiją el. paštu karjeroscentras@sprc.lt

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

1. Pasą, ar asmens tapatybės kortelę, ar gimimo liudijimą.
Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui.

2. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantieji į I-ą gimnazijos klasę).
Padaroma dokumento skaitmeninė kopija.

3. I-os gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantieji į II-ą gimnazijos klasę).
Padaroma dokumento skaitmeninė kopija.

4. Vaiko sveikatos pažymėjimą, parengtą pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“
Informuojama apie elektroninės pažymos buvimą.

5. Fotonuotrauką (3x4 cm), pageidaujantys gyventi bendrabutyje – 2 fotonuotraukas).
Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti.

6. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:

6.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

6.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

6.3. gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

6.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

6.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

6.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga.

Stojančiojo prašymas

Stojančiojo anketa

Informacija apie mokymosi galimybes teikiama tel. 8 656 690 20 arba el. p. karjeroscentras@sprc.lt

issirink_profesija.jpg
reklama.jpg
bibliotekos_katalogas.jpg