Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Technologijų skyrius

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 46 26 35
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas technologiju.sk@sprc.ltProjektinė veikla – neatsiejama mokyklos ugdymo proceso dalis.

Erasmus + programos projektas „More cultures – one European identity“

Šiaulių profesinio rengimo centras nuo 2017-09-01 iki 2019-08-31 dalyvauja ERASMUS + programos 2017-1-TR01-KA219-046116_4 projekte „More cultures – one European identity“. Šio projekto koordinatoriai – AYVACIK ATATURK ORTAOKULU, Turkija. Šalys – partnerės: Šiaulių profesinio rengimo centras; COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, Targoviste , Rumunija; Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych im Jana Pawla II, Krynica-Zdroj , Lenkija; Istituto d‘Istruzione Superiore Majorana, Avola, Italija; 5o Geniko Lykeio Petroupolis, Graikija. Šio projekto tikslas – gilintis į skirtingas šalių kultūras, tradicijas bei papročius, panaudojant inovatyvius mokymo/si metodus, stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant kokybiško išsilavinimo, keliant jauno žmogaus savivertę bei pasitikėjimą savo jėgomis, skatinant mokinių elgesį, paremtą pagarba, tolerancija kitoms kultūroms.

Erasmus + KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas Work Based Learning 2.0 (WBL 2.0)

X-institucija yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte Work Based Learning 2.0 (WBL 2.0) (liet. „Darbo praktika grindžiamas mokymasis 2.0“). Projektą koordinuoja ESMOVIA (Ispanija).
Projektas Work Based Learning 2.0 nukreiptas į bendradarbiavimą tarp verslo įmonių ir švietimo institucijų, siekiant semtis patirties iš realaus darbo pasaulio, tobulinti esamus mokymo metodus ir besimokančiųjų praktikas, diegiant mokymosi metodus ir dalinantis mokymosi medžiaga, grįsta dirbančiųjų patirtimi, realiomis situacijomis.

Projekto laikotarpis: 2016 11 01 – 2018 10 31
Projekto tikslai:

  • Stiprinti švietimo institucijų, o ypač profesinio rengimo institucijų, ir verslo įmonių bendradarbiavimą, siekiant kad būsimų internetinio įvaizdžio dizainerių ir socialinės žiniasklaidos vadybininkų mokymas būtų orientuotas į verslo rinkos aktualijas.
  • Reaguojant į motyvacijos trūkumą besimokantiesiems baigti pradėtas studijas, siekiama mokymąsi grįsti darbo rinkos praktikomis, metodais ir priemonėmis (angl. Work Based Learning), visapusiškai išnaudojant informacinių komunikacinių technologijų (IKT) ir multimedijų komunikacijos potencialą.
  • Didinti įmonių atstovų įsitraukimą ir atsakomybę komunikuojant apie jų lūkesčių išpildymą (informacija apie įmonės tinklalapio ir socialinių tinklų kūrimą bei valdymą), įveikiant kliūtis, kurios susijusios su busimų žmogiškųjų išteklių mokymu.
  • Tobulinti profesinio rengimo pasiūlymų internacionalizaciją ir dirbančiųjų patirtimi grįsto mokymosi metodus per tikslinį IKT panaudojimą, siekiant atliepti įmonių poreikį ir besimokančiojo lūkesčius organizuojant tarptautines profesines stažuotes (realaus ir virtualaus mobilumo atveju).

Rengiami interviu (apie įmonių sėkmės istoriją, patirtį, bei praktikantams, besimokantiesiems dedikuotas užduotis tiesiai iš darbdavių lūpų) su įmonės vadovais, IT padalinių vadovais ir specialistais, bus naudojami kaip mokomoji medžiaga informacijos ir komunikacijos technologijas, grafinį dizainą, socialinės žiniasklaidos marketingą studijuojantiems studentams Lietuvoje ir užsienyje.
Planuojama kiekvienoje partnerinėje šalyje apklausti po 12 įmonių. Interviu bus dalinamasi projekto tinklapyje, sėkmės istorijomis spaudoje, socialiniuose tinkluose.
Daugiau apie projektą: http://wbl.pixel-online.org/

OPA – ankstyvasis profesinis orientavimas

2006 m. spalio mėn. startavo naujas ankstyvojo profesinio orientavimo projektas "Ankstyvasis profesinis orientavimas - pirmasis žingsnis karjeros link". Projekto metu priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams suteikiama pradinių žinių apie profesinį mokymą, o praktinių užsiėmimų ir ekskursijų į gamyklas metu supažindinami su įvairiomis specialybėmis. Technologijų skyrius - vienas populiariausių tarp projekto dalyvių. Šiame skyriuje mokiniai jau mokėsi gaminti atvirukus, gamino interjero detalę – tekstilinį padėklą, mokėsi dekoravimo meno, pasigamino suvenyrus iš siūlų – skirtukus knygoms.

issirink_profesija.jpg
reklama.jpg
bibliotekos_katalogas.jpg