Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Technologijų skyrius

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 46 26 35
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas technologiju.sk@sprc.ltPriėmimas į I-ąją ir II-ąją gimnazijos klases

Asmenys, siekiantys mokytis I-oje ar II-oje gimnazijos klasėse prašymus gali teikti į Šiaulių profesinio rengimo centro Ugdymo karjerai centrą (Gardino g. 4, Šiauliai) ar atsiųsti skenuotą prašymo versiją el. paštu karjeroscentras@sprc.lt

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

1. Pasą, ar asmens tapatybės kortelę, ar gimimo liudijimą.
Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui.

2. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantieji į I-ą gimnazijos klasę).
Padaroma dokumento skaitmeninė kopija.

3. I-os gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantieji į II-ą gimnazijos klasę).
Padaroma dokumento skaitmeninė kopija.

4. Vaiko sveikatos pažymėjimą, parengtą pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“
Informuojama apie elektroninės pažymos buvimą.

5. Fotonuotrauką (3x4 cm), pageidaujantys gyventi bendrabutyje – 2 fotonuotraukas).
Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti.

6. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:

6.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

6.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

6.3. gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

6.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

6.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

6.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga.

Informacija apie mokymosi galimybes teikiama tel. 8 656 690 20 arba el. p. karjeroscentras@sprc.lt

issirink_profesija.jpg
reklama.jpg
bibliotekos_katalogas.jpg