Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Technologijų skyrius

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 46 26 35
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas technologiju.sk@sprc.lt2020-2021 m. naujienos ir įvykiai

Eksponuojami leidiniai skyriaus bibliotekoje

2021 03 22


Skyriaus bibliotekoje eksponuojami leidiniai prevencinėmis temomis. Tai metodinės priemonės, kuriose pateikiamos rekomendacijos ir pavyzdžiai, galimi problemų sprendimo būdai, konkretūs patarimai , kaip reikėtų elgtis, kokių priemonių imtis susidūrus su smurtu, patyčiomis, prievarta.

Leidinių sąrašas:

1. Smurto prevencija mokyklose: metodinė priemonė. -Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2005.
2. POVILAITIS, Robertas, JASIULIONĖ Jurgita, Smiltė. Moku bendrauti be patyčių: rekomendacijos vaikams ir paaugliams. -Vilnius, 2008.
3. MAČĖNAITĖ, Milda, PAULIKIENĖ, Daiva ir kt. Vaikų privatumo apsauga internete.-
Vilnius, 2011.
4. ŽEMAITIENĖ, Nida. Už tylos sienos: savižudybių prevencijos gairės mokykloje.- Vilnius: Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2006.
5. STASKEVIČIENĖ, Vilma. Pedagogo veiklos tobulinimas: darbas su globojamu vaiku ir jo šeima: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2013.
6. MALINAUSKAS, Romualdas. Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai: monografija.
Kaišiadorys: Printėja, 2011.
7. KARMAZA, Evaldas. Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba: metodinės rekomendacijos. Vilnius: Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2011.
8. KURIENĖ, Aušra. Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam. Vilnius: Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2011.
9. ARLAUSKAITĖ, Žydrė. Galiu padėti savo vaikui: knygelė vaikams apie smurtą prieš vaikus. Vilnius: Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2007.
10. Patyčios. Atpažink, išvenk, sustabdyk: vaizdo įrašas. Vilnius: Vo Gelbėkit vaikus, 2010.
11. SMIT, Manuel. Kaip pasakyti NE ir nesijausti kaltam. Vilnius: Žmogaus studijų centras, 2017.
12. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems vaikams: vaizdo įrašas. Vilnius: 2013.
13. ROBICHAUD, Maria G. R. Vaikas kenčia pažeminimus mokykloje. Vilnius: „Baltos lankos“, 2007.
14. VOSYLIENĖ, Edita. Socioedukacinis darbas su vaiku: mokomoji knyga. Vilnius: „Baltos lankos“, 2007.
15. PIVORIENĖ, R. Savižudybių prevencija mokykloje: metodinės rekomendacijos socialiniams pedagogams. Vilnius: Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2004.
16. JUCZYNSKI, Zygfryd. Narkomanija: knyga mokytojams, auklėtojams ir tėvams. Vilnius:
„Presvika“, 2009.
17. Alkoholio , tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Vilnius: Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2006.
18. „Savu keliu“: psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa. 9-12 klasių profesinės mokyklos užsiėmimų vadovas. Vilnius: UAB „Vitae Litera“, 2019.
19. Programa „Savu keliu“: 9-12 klasių profesinės mokyklos pratybų sąsiuvinis. Vilnius: UAB „Vitae Litera“, 2019.

Kviečiame domėtis bibliotekos kataloge.

Bibliotekininkė Z. Zapasnikienė

issirink_profesija.jpg
reklama.jpg
bibliotekos_katalogas.jpg