Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Technologijų skyrius

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 46 26 35
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas technologiju.sk@sprc.lt2020-2021 m. naujienos ir įvykiai

SAUSIO 13-ĄJĄ PRISIMENANT (skirta Laisvės gynėjų dienai)

2021 01 13


 Mieliausia žmogui prisiminti ne tas valandas, kuriose jis linksminos ir puošės, bet tas, kuriose nugalėjo pats save.
Šatrijos Ragana

Technologijų skyriuje vyko popietė (nuotoliniu būdu), skirta 1991 m. Sausio įvykiams prisiminti. TS19 gr. mokinės Lijana ir Džestina skaitė savo grupės mokinių mintis apie laisvę, deklamavo Maironio ir grupės draugės Gretos eiles apie laisvę ir laisvės siekį. Buvo prisiminti tautos didvyriai, gynę jauną Lietuvos valstybę. Jų atminimas pagerbtas tylos minute. Į klausimą, kas yra laisvė, lietuvių kalbos mokytoja Rasa atsakė Justino Marcinkevičiaus eilėmis. Sausio įvykių filmuotas siužetas visus perkėlė į 1991 m sausio 13-osios naktį, kuri tapo lemtinga ir Lietuvai, ir kitoms šalims, siekiančioms laisvės. Istorijos mokytoja Irena taikliai pastebėjo, kad mums net nereikia ieškoti sektinų pavyzdžių pasaulio istorijoje, nes turime savo pavyzdį, savo stebuklą. Tereikia tik atsigręžti į 1991 m. sausio įvykius, prisiminti to meto atmosferą, mūsų Lietuvos gyventojų pilietinę poziciją, tautos ir lyderių santarvę, mūsų tautos stiprybę bei vienybę. Reikia didžiuotis tuo, pasinaudoti ta didinga pamoka ir niekada nepamiršti savo didvyrių.

O Maironio eilės apie neužmirštuolę (prisiminimo gėlę) simboliškai ne tik priminė vykdytą akciją, bet ir viltingai skambant lengviems pianino garsams pripildė ramybės ir pasididžiavimo savo tauta.

Istorijos mokytoja Irena Daujotaitė,
Lietuvių kalbos mokytoja Rasa Stripeikytė

issirink_profesija.jpg
reklama.jpg
bibliotekos_katalogas.jpg