Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Technologijų skyrius

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 46 26 35
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas technologiju.sk@sprc.lt



2018-2019 m. naujienos ir įvykiai

Knygų paroda bibliotekoje „Niekieno neužtemdyti šviesuliai“

2018 12 18


Lietuvos visuomeninė redaktorių taryba, sudaryta iš mokslininkų, rašytojų, mecenatų ir leidėjų, leidžia knygų seriją „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Tai viena iš knygų serijų, kuria yra kuriamas Nacionalinės lietuvių literatūros kanonas, būrin sukvietęs visų laikų ir epochų rašytojus, kūrusius tai, ką vadiname Lietuva.

Ateities kartos turės tokią literatūrą, kokia buvo parašyta,- tai vienas svarbiausių „Lobyno“ serijos uždavinių. Šiuos reikšmingiausius nacionalinės lietuvių literatūros klasikos kūrinius žmonės su džiaugsmu perka, skaito, kolekcionuoja.

Mūsų biblioteka yra įsigijusi šias serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ knygas:

1. APUTIS, Juozas. Tolimas Balčios kraštas: apysakos ir novelės. –Vilnius, 2016. 675 p. ISBN 978-9986-39-915-5
2. AVYŽIUS, Jonas. Sodybų tuštėjimo metas: romanas.-Vilnius, 2010. 790 p. ISBN 978-9986-39-638-3
3. BORUTA, Kazys. Man vėtra sesuo: romanas, iš poezijos. – Vilnius, 2012. 491 p. ISBN 978-9986-39-716-8
4. BRAZDŽIONIS, Bernardas. Protėvių dvasia: poezijos rinktinė. - Vilnius, 2007. 291 p. ISBN 978-9986-39-503-4
5. CVIRKA, Petras. Apsakymai ir „Žemė maitintoja“ : prozos rinktinė. - Vilnius, 2009. 381 p. ISBN 978-9986-39-587-4
6. Degutytė, Janina. Purpuro valanda: poezijos rinktinė.- Vilnius, 2008. 383 p. ISBN 978-9986-39-523-2
7. GAVELIS, Ričardas. Jauno žmogaus memuarai: romanas.- Vilnius, 2014. 275 p. ISBN 978-9986-39-822-6
8. GEDA, Sigitas. Ovalas: poezijos rinktinė.-Vilnius, 2015. 515 p. ISBN 978-9986-39-867-7
9. GRINKEVIČIŪTĖ, Dalia. Lietuviai prie Laptevų jūros: atsiminimai, miniatiūros. -Vilnius, 267 p. ISBN 978-9986-39-402-0
10. GRUŠAS, Juozas. Laimingasis: dramos, apsakymai, novelės. -Vilnius, 2011. 699 p. ISBN 978-9986-39-682-6
11. KRĖVĖ, Vincas. Pas dangaus vartus: proza, drama.- Vilnius, 2010. 637 p. ISBN 978-9986-39-637-6
12. MAČERNIS, Vytautas. Praeinančiam pasaulyje praeisiu: poezija, iš prozos ir straipsnių.-Vilnius, 2006. 282 p. ISBN 978-9986-39-437-2
13. MAIRONIS. Graži tu mano: lyrika, poema.- Vilnius, 2012. 413 p. ISBN 978-9986-39-721-2
14. MARCINKEVIČIUS, Justinas. Amžiaus pabaiga: eilėraščiai, poemos, esė.- Vilnius, 2018. 548 p. ISBN 978-9986-39-997-1
15. MARTINAITIS, Marcelijus. Vakar ir visados: poezijos rinktinė.-Vilnius, 2017. 506 p. ISBN 978-9986-39-953-7
16. MIEŽELAITIS, Eduardas. Barokinė lyra: poezijos rinktinė.-Vilnius, 2009. 357 p. ISBN 978-9986-39-594-2
17. NĖRIS, Salomėja. Lauk manęs: poezijos rinktinė.- Vilnius, 2009. 302 p. ISBN 978-9986-39-602-4
18. SRUOGA, Balys. Dievų miškas: memuarai.- Vilnius, 2015. 445 p. ISBN 978-9986-39-416-7
19. ŠEINIUS, Ignas. Belaukiant: prozos rinktinė.- Vilnius, 2012. 667 p. ISBN 978-9986-39-743-4
20. ŠIRVYS, Paulius. Aš beržas: poezija ir laiškai.-Vilnius, 2014. 216 p. ISBN 978-9986-39-817-2
21. VAIČIŪNAITĖ, Judita. Kristalas: poezijos rinktinė.- Vilnius, 2010. 206 p. ISBN 978-9986-39-651-2
22. ŽEMAITĖ. Rytą giedra: autobiografija, apsakymai. -Vilnius, 2005. 541 p. ISBN 9986-39-385-X

issirink_profesija.jpg
reklama.jpg
bibliotekos_katalogas.jpg