Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Technologijų skyrius

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 46 26 35
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas technologiju.sk@sprc.lt2015-2016 m. naujienos ir įvykiai

MIKALOJUI KONSTANTINUI ČIURLIONIUI - 140

2015 10 11


„Tai buvo žmogus, kuris turėjo savo vietą pasaulyje, savo gimtąją žemę ir joje gerai jautėsi“.
MIKALOJUI KONSTANTINUI ČIURLIONIUI-140
Čiurlionis buvo aktyvus, pažangių pažiūrų, visuomeniškas kultūros veikėjas ir kartu menininkas – fantastas, jautęs savo sugebėjimą ir teisę ieškoti kūryboje tiesos savitu keliu. Ne veltui R.Rolanas vadino Čiurlionį Kolumbu, nauju meno kontinentų ieškotoju. Neišsenkantis entuziazmas lydėjo jį visuose darbuose. Jo užteko ir kūrybai ir kultūrininko organizatoriaus darbui. Ką beveikdamas, kuo begyvendamas , Čiurlionis įsijausdavo visa savo siela ir energija.
Laiške S.Kymantaitei Čiurlionis svajoja: „Norėčiau sudėti simfoniją iš bangų ošimo, iš šimtametės girios paslaptingos kalbos, iš žvaigždžių mirksėjimo, iš mūsų dainelių ir mano bekraščio ilgesio...“
1900-1901 m. sukuria simfoninę poemą „Miške“, o 1903-1907 m. – simfoninę poemą „Jūra“.
Ne tik muzikinis, bet ir M.K. Čiurlionio dailės palikimas – unikalus, pagarsėjęs pripažintų vertybių meno reiškinys. Iš dailės darbų populiariausi: „Pasaka. Karaliai“, „Rex“, Piramidžių ir žvaigždžių sonatos.
Čiurlionio darbuose pasireiškia dėmesys tautinei Lietuvos praeities kultūrai ir gimtojo krašto gamtai. Svarbiausias gimtojo krašto įamžinimo darbas yra triptikas “Raigardas“, o garsiausiu Čiurlionio kūriniu įvardijamas paveikslas „Rex“, sukurtas 1909m.- mistinio karaliaus, iškilusio virš žemės planetos ir beveik ištirpstančio kosmose, vaizdinys.
Poetė Janina Degutytė pagal M.K. Čiurlionio „Pavasario sonatą“, „Saulės sonatą“ parašė eilėraščių.

Čiurlionis. Karalių pasaka

Palinko karaliai prie saulės židinio.                              Kažkur vidurnaktis...Medžiai nubunda...
Mažytis kraštas karalių delne.                                    Kažkas vidurnaktį kelio neranda..
...Viržiai rausvi ir pienuoti berželiai.                            O mano kraštas-šaltinių raštas,
Žuvys ir žvaigždės upių dugne...                                 O mano kraštas-saulės legendoj.

Mažytis kraštas delne suvirpa.                                   ...Rugių pražydusių artimas kvapas...
Ko tu pabūgai? Ką tu šauki?                                       Krykščia berželiai ant aukšto kalno.
O kad sušiltų prie saulės židinio                                  O kad laikytų šviesūs karaliai
Tavo šilainė, pilka, jauki.                                            Kraštą mažytį ant savo delno!

M. K. Čiurlionis yra tylus mokytojas. Jis moko mus žmoniškumo, jautrumo, atvirumo. Moko gėrėtis pasauliu, kuris yra gražus, nors kartais ir baisus. (Tai vėl Čiurlionio posakis). Nesam geri mokiniai.
Bet ne viskas blogai, nes Čiurlionis yra su mumis.
 

 

issirink_profesija.jpg
reklama.jpg
erasmus_wbl.jpg
planuoju_ateiti.jpg
bibliotekos_katalogas.jpg